fbpx

O nama

CEFIN oblasti rada

Udruženje Centar za finansijsku edukaciju i osnaživanje – CEFIN je osnovan sa ciljem da poveća finansijsku pismenost građana kroz različite programe finansijske edukacije, utiče na ekonomsko osnaživanje, promoviše i razvija preduzetništvo i rodnu ravnopravnost.

Ciljevi Udruženja

  1. Pospešivanje socijalno-ekonomskog razvoja, uključenosti i aktivnog učešća žena u svim sferama i nivoima upravljanja.
  2. Podizanje finansijske pismenosti žena, pripadnika nacionalnih manjina, ostalih marginalozovanih i osetljivih grupa, radi boljeg upravljanja ličnim finansijama, kao i zbog njihovog ohrabrivanja da izaberu i koriste adekvatne finansijske proizvode i da razviju i da se upuste u preduzetničke aktivnosti.
  3. Povećanje kapaciteta za zapošljavanje i samozapošljavanje, promovisanje preduzetničke kulture.
  4. Ekonomsko osnaživanje radi povećanja pristupa ekonomskim resursima i mogućnostima, uključujući poslove, finansijske usluge, imovinu, razvoj veština i tržne informacije.
  5. Izgradnja, razvoj i negovanje finansijske kulture kod građana i njihovo osposobljavanje za odgovorno donošenje finansijskih odluka.
  6. Jačanje i promocija pozitivnog finansijskog ponašanja i pristupa.
  7. Povećanje finansijske inkluzije, to jest omogućavanje pristupa korisnim i pristupačnim finansijskim proizvodima i uslugama koji odgovaraju potrebama građana i privatnog sektora, radi kvalitetnijeg života i lakšeg poslovanja, promovišući i koristeći digitalnu finansijsku tehnologiju.
  8. Kreiranje pozitivnog i podržavajućeg okruženja za ostvarivanje ciljeva udruženja.
  9. Povezivanje članova udruženja i pomoć članovima u povezivanju sa partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i pri konkurisanju za sredstva za finansiranje.

Navedene ciljeve udruženje želi da ostvaruje imajući u fokusu žene, pripradnike nacionalnih manjina i ostalih marginalizovanih i osetljivih grupa, kao i lica sa ruralnih područja.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva CEFIN organizuje, sam ili zajedno sa drugim organizacijama, institucijama: money meetupove, radionice, predavanja, seminare i druge oblike edukacije, skupove, savetovanja u oblasti finansija, preduzetništva, rodne ravnopravnosti i drugih relevantnih tema.

Podaci

Centar za finansijsku edukaciju i osnaživanje – CEFIN
Vrbaški put 89
24321 Mali Iđoš

MB: 28244134
PIB: 110403305

Tekući račun – Societe generale (RSD): 275-0020220970899-86

Statut Centra za finansijsku edukaciju i osnaživanje

Ukoliko želiš da pratiš naše događaje, možeš da se prijaviš i na mailing listu CEFIN i tada automatski dobijaš obaveštenja o predavanjima, radionicama i drugim našim aktivnostima:  http://eepurl.com/gegf0P

Scroll to Top