11/02/2019

Svetska nedelja novca – Global Money Week

Svetska nedelja novca 2019_1_cover
Svetska nedelja novca – Global Money Week

Centar za finansijsku edukaciju i osnaživanje (CEFIN) se svake godine uključuje kao vodeća organizacija u Srbiji u Svetsku nedelju novca, a u okviru istoimene globalne inicijative kroz koju je do sada prošlo više od 32 miliona dece u više od 165 zemalja sveta.
Nedelja novca je usmerena na podizanje finansijske pismenosti i razvoj preduzetničkih veština kod dece i omladine.
CEFIN u svojim aktivnostima u okviru nedelje novca uvek organizuje i edukativne događaje za odrasle.

 

Svetska nedelja novca – Global Money Week 2019

Foto izveštaj: Svetska nedelja novca 2019 | 25-31 mart | Beograd – Niš – Novi Sad – Kragujevac