fbpx

Tim

Članovi tima:

Herbut KarolinaKarolina Herbut, predsednica, članica Upravnog odbora
Finansijska i poslovna savetnica, trenerkinja i mentorka koja uživa u demistifikaciji finansija i pravnih pojmova kao i u prenosu znanja.
Cilj koji smatra posebno važnim je osnaživanje žena kroz finansijsku edukaciju, izgradnju mreže podrške i uticaj na poboljšanje ekonomskog položaja žena.
Iza sebe ima više od osam godina rukovodećeg iskustva u finansijskom sektoru.  Bila je direktorka Exclusive Change Srbija, koji je deo jednog od najvećih lanca menjačnica u Evropi, kao i predsednica Udruženja menjača Srbije.
Posebno je pokreće želja da preduzetnicima prenese stečeno znanje koje je stekla u vođenju firme sa više od 70 zaposlenih i više od 30 otvorenih poslovnica.

 

Biljana AleksićBiljana Aleksić, potpredsednica, članica Upravnog odbora
Biljana je preduzetnica koja se zalaže za promovisanje preduzetništva i edukaciju onih koji su preduzetnici/ce i/ili to žele da postanu. Smatra da je ulazak u preduzetništvo hrabar potez, ali ujedno i način života koji može da ljudima omogući drugi pogled na svet, ne samo poslovni već i lični razvoj i slobodu koje rad za druge ne može da pruži na način kao što to čini preduzetništvo.
Na svom preduzetničkom putu je imala uspone i padove, ali je uvek išla dalje. 
Kroz angažovanje u CEFIN-u želi da doprinese tome da što više preduzetnika/ca ima lakši preduzetnički put i podršku uz blagovremeno dobijanje potrebnih informacija i znanja od kroz programe CEFIN-a za preduzetnike.

 

Laura Pastor, stručna saradnica, članica Upravnog odbora
Laura je vlasnica knjigovodstvene agencije sa dugom tradicijom poslovanja i ima iskustva ne samo u knjigovodstvu, računovodstvu i poreskim pitanjima, već i u rukovođenju.
Takođe ima iskustva u radu sa civilnim sektorom sa više uspešno realizovanih projekata.


Kristina Ljubičić, koordinatorka edukativnog programa za decu
Kristina LjubičićKristina je preduzetnica opčinjena planiranjem, postavljanjem ciljeva i uspostavljanjem malih navika koje dovode do velikih promena.
Cilj koji želi postići angažovanjem u Cefin- u jeste edukacija najmlađe populacije o osnovnim pojmovima planiranja, željama, potrebama, ciljevima i štednji jer to su oblasti koje čak i deca danas svakodnevno koriste, a u današnjem sistemu obrazovanja o tome se gotovo ništa i ne uči.
Kroz edukativne radionice i igre, na vrlo jednostavan način, deci i tinejdžerima se približavaju gore pomenuti pojmovi.


Marija PerovićMarija Perović, saradnica edukativnog programa za decu
Marija je strukovni vaspitač-specijalizant za pripremni predškolski program.
U svakodnevnom radu teži da kod dece razvije kreativnost, emocionalnu stabilnost i svest o sebi, da logički zaključuju i razmišljaju, otkrivaju različite načine sticanja znanja i iskustva o svom neposrednom okruženju, da se deca igraju i uče kroz uvek druge tipove radionica, da razvijaju nove veštine i vrline.
Član je radnih grupa i neke od njih su: radna grupa za izradu igračaka i kostima za decu, radna grupa za uređenje prostora i panoa, radna grupa za dramsko izvođenje, animaciju i fizičku aktivnost.
Cilj kom teži: srećno i nasmejano dete sa razvijenim životnim veštinama i osposobljeno za budući zivot.

Volonteri i drugi saradnici
Pored gore navedenih saradnica drago nam je da naš rad podržavaju volonteri i drugi saradnici.
Hvala na dosadašnjoj podršci: Suzana Ilić, Dijana Cvetićanin, Olgica Đurić, Milica Maksimović

Scroll to Top